Kappio

Omschrijving bedrijf

Kappio is een warme kinderopvangorganisatie waar zo’n 300 medewerkers vanuit hun hart werken. Inmiddels is Kappio al lang niet meer alleen in Anna Paulowna gevestigd, waar de eerste vestiging 25 jaar geleden is opgericht. De kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterschool locaties zijn te vinden in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik en Enkhuizen.

Motivatiebrief

Enkele locaties staan op zichzelf, maar op de meeste locaties hebben wij een nauwe samenwerking tussen het basisonderwijs en de kinderopvang.

Kappio Kinderopvang is in 25 jaren gegroeid naar ruim 300 medewerkers en 70 locaties. Ondanks de groei is Kappio een fijne warme organisatie waar iedereen werkt vanuit het hart. Het kind spelenderwijs wijzer laten worden.

Kappio heeft in de Kop van Noord Holland en West-Friesland locaties waar ouders terecht kunnen voor peuterscholen, kinderdagverblijven en voor-,tussen- en naschoolse opvang (KDV, VSO, TSO en BSO)

De volgende kernwaarden spelen binnen Kappio een belangrijke rol:
• Kindgericht Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. We handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de kaders van het pedagogisch beleid.
• Klantgericht Wij zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We nemen de wensen van kind, ouder en medewerker serieus en geven ook grenzen aan.
• Ondernemend Onze organisatie is volop in beweging! We zijn creatief, vindingrijk, en resultaatgericht. Maar realistisch: we nemen verantwoorde risico’s.
• Kwaliteitsbewust We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie. Dit betekent dat we voortdurend werken aan verbetering van alle aspecten binnen onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes.
• Betrokken en respectvol Wij zijn een professionele organisatie, waarin iedereen persoonlijk benaderd wordt. We communiceren open richting ouders, kind en medewerker.
• Omgevingsbewust We richten onze blik naar buiten, als organisatie en met de kinderen. We weten wat er speelt in de omgeving en de samenleving. Daar waar we mogelijkheden zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen.
• Enthousiast We zijn trots op onze organisatie en op ons vak. We hebben plezier in ons werk en stralen dit uit.

Maak jij kinderen blij en tover jij een lach op hun gezicht tijdens een geslaagde opvang dag? Dan maken wij jou blij door goed werkgeverschap. Collega’s van Kappio werken hier graag, omdat medewerkers gezien en gehoord worden. Er is een fijne sfeer op onze locaties, we gaan met zijn allen voor een goede kwaliteit en hebben plezier in ons werk.

Er zijn op dit moment verschillende vacatures, uiteraard is er ook ruimte om een open sollicitatie te sturen. Wij kijken samen naar de mogelijkheden. Word jij onze nieuwe collega? Je bent welkom.