Partners voor Jeugd

Omschrijving bedrijf

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er vallen een aantal werkmaatschappijen onder ons, waaronder: William Schrikker Stichting en De Jeugd- en Gezinsbeschermers. Wij zijn er om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Motivatiebrief

Wij zetten ons iedere dag in, direct al dan niet indirect, om kwetsbare kinderen te beschermen en versterken. Wij werken binnen het gedwongen kader, wat veelal betekent dat de gezinnen die wij begeleiden complexe problemen hebben. Denk hierbij aan: psychische problemen, kinderen, jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking of bijvoorbeeld complexe echtscheidingsproblematiek, Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van het kind. Hier willen wij, samen met andere hulpverlenende instanties zicht op krijgen en handelen indien nodig.

Wij zoeken voornamelijk HBO profielen, bijvoorbeeld in de richting van Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek mét een SKJ- registratie. Echter, door onder andere de krappe arbeidsmarkt kijken wij ook steeds meer naar andere profielen (zij instromers), die heel veel andere interessante werk- en levenservaring met zich meebrengen. Hierin kunnen wij scholing bieden. In onze organisatie zijn wij vooral op zoek naar jeugdbeschermers. Maar wij hebben ook andere functies openstaan, aangezien wij een landelijke organisatie zijn, wat dus betekent dat er veel mogelijkheden zijn!. Denk hierbij aan functies binnen de IT, Facility, HR, administratief/telefonie etc.

Wil jij je inzetten binnen de jeugdzorg? Dan horen wij het graag!

Voor de verschillende vacatures kan je een kijkje nemen op: https://www.werkenbijpartnersvoorjeugd.nl/#vacatures