WilgaerdenLeekerweideGroep

Omschrijving bedrijf

Wij vinden dat je je leven moet kunnen leiden zoals je wilt. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. We bieden een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies. We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

Motivatiebrief

De opleidingen voor WilgaerdenLeekerweideGroep worden verzorgd door ZWOpleidingen.
We hebben Leerwerkplekken BBL binnen de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.

Wat houdt een opleiding via de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in?
* Je verdient gelijk salaris
* Je leert vooral in de praktijk
* Tijdens je opleiding ga je 1 dag in de week naar school
* Je werkt 4 dagen op een van de locaties van WilgaerdenLeekerweideGroep
* Om je uit te dagen wissel je na ongeveer een jaar van werkplek

We hebben plek voor enthousiaste en gedreven studenten die graag een opleiding via de BBL willen volgen. Van deze studenten verwachten wij een open en nieuwsgierige houding, het vermogen om te reflecteren op eigen handelen en het nemen van eigen regie. We bieden leerwerkplekken voor opleidingen vanaf MBO niveau 2 tot HBO. Voor alles leedtijden vanaf 16 jaar.

Klik op de play button voor de bedrijfsvideo